Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Στράτο Σολανάκη για την ανιδιοτελή βοήθεια του με την παροχή φωτογραφικού υλικού.