Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Δημολίτσας Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος Μιχαηλάκης Εμμανουήλ
Γεν. Γραμματέας Αρχοντάκης Ιωάννης
Ταμίας Παπαφιλιππάκη Μαρία
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Τσιλιμιγκάκης Ξενοφών
Εφορος Υλικού & Εγκαταστάσεων Γιουρμετάκης Εμμανουήλ
Εφορος Τμήματος Μπάσκετ Τζουγκράκης Ιωάννης